Takhle může vypadat Váš web

Profiweb Profiweb Profiweb Profiweb Profiweb Profiweb
 • nabízíme Vám zdarma řadu hotových atraktivních grafických návrhů (šablon)
 • kdykoli můžete grafiku změnit jedním kliknutím
 • nemusíte cokoli předělávat
 • stačí si jen vybrat

Výhody e-mailu na profiweb.cz

 • email na lukrativní doméně profiweb.cz
 • odesílání a přijímání emailů
  s přílohou o velikosti až 30 MB
 • antispamová ochrana
 • možnost nastavit automatický podpis, a to včetně aktivních odkazů
 • přehledný adresář kontaktů
  s mnoha volitelnými poli
  (název společnosti, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, webové stránky, poznámky, apod.)
 • velmi propracované vyhledávání v emailech
  i kontaktech

Podmínky užívání služby e-mail

E-mailovou schránku si uživatel ve své administraci aktivuje sám.
Úspěšnou aktivací služby uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Podmínek užívání služby email na ProfiWeb.cz a s těmito bez výhrad souhlasí.

Registrace e-mailové adresy a užívání e-mailové schránky je pro všechny uživatele zdarma.

Následující text je smluvním ujednáním užívání služby e-mail na ProfiWeb.cz mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Služba E-mail

Služba E-mail poskytována na adrese mail.profiweb.cz umožňuje Uživateli používat zaregistrovanou e-mailovou schránku pro přijímání
a odesílání elektronické pošty (dále jen E-mail), a to bezplatně.

Uživatel může příchozí emaily stahovat přes POP3 (Outlook apod.), nebo
ke své poště přistupovat odkudkoli na adrese http://mail.profiweb.cz/.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje, že obsah e-mailových zpráv (ať už přijatých či odeslaných) neposkytne jakékoli třetí osobě. Elektronická pošta Uživatelů není Provozovatelem nijak cenzurována, ani monitorována. Výjimkou je zjištění či nahlášení rozesílání nevyžádaných emailů (spamů), dále šíření rasismu, nesnášenlivosti či nabádání k trestné činnosti.

E-mailová korespondence je na vyžádání poskytnuta dle zákona pouze státním orgánům.

Provozovatel zajišťuje pro Uživatele nepřetržitý provoz služby E-mail, neodpovídá však za případný výpadek, který nemůže Provozovatel ovlivnit, ani mu předejít - např. zásah vyšší moci, havárie, které mají za následek výpadek veřejných telekomunikačních sítí, výpadek přípojného bodu
k internetu a jiné havárie, které mohou mít za následek dočasnou nedostupnost služby E-mail (nedoručení či neodeslání e-mailu).

Dostupnost služby E-mail od roku 2004:  100%.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah odesílaných a přijímaných zpráv.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel se zavazuje, že nebude emailovou schránku využívat k rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření rasismu, páchání nebo napomáhání
k páchání trestné činnosti a zpráv, které jsou svým obsahem v rozporu
s dobrými mravy a etikou vůbec.

V případě porušení kterékoli z uvedených pomínek, si vyhrazuje Provozovatel právo k okamžitému ukončení služby E-mail Uživateli, který některou
z uvedených podmínek porušil.

Uživatel může kdykoli požádat o zrušení své emailové schránky,
a to na kterémkoli z kontaktních údajů Provozovatele.

Ostatní smluvní ujednání

Uživatel uděluje Provozovateli souhlas s občasným zasíláním obchodních sdělení (dle zák. č. 480/2004 Sb.), které se bude týkat vždy nabídky služeb Provozovatele, aktualizací, novinek, apod.

Provozovatel nebude nikdy do emailů Uživatelů (odesílaných ani přijímaných) připojovat jakékoli reklamní slogany třetích stran.

E-mailová adresa je Uživateli vygenerována vždy ve shodném tvaru s názvem www stránek, které si založil na www.profiweb.cz (vasefirma@profiweb.cz)
a nemůže být používána samostatně.

V případě zrušení webových stránek Uživatele (neprovedení roční úhrady
za služby nebo porušení Všeobecných obchodních podmínek), bude e-mail Uživatele automaticky deaktivován a uvolněn Uživateli, který si případně
pro své nové www stránky zvolí shodný název webu původního Uživatele.

Provozovatel je dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. zapsán v registru zpracování osobních údajů, vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.


 
tvorba www stránek emocio